It'S A New Skyline Every Day. - Good To The Last Skyline.

Skyline, Good To The Last Skyline.

It'S A New Skyline Every Day.

Vem är jag?

Genom varje tanke jag tänker påverkar jag den jag är. Samtidigt är allt i min kropp i ständigt förändring. Just nu förändras millioner och åter millioner av mina celler. I denna sekund! Man vet att 98 procent av atomerna i kroppens celler byts ut under ett år. Vårt skelett restaureras helt och fullständigt var tredje månad. Vår hud är ny och utbytt var fjärde vecka. Vår slem hinna i magen är ny och utbytt var femte dag... Hela min kropp är "ny" på två år. Varje atom, varje molekyl och varje cell är utbytt och ny.